పిరమిడ్ స్పిరిచ్యువల్ సొసైటీస్‌కు ఆదిదేవులు “శ్రీ సదానందయోగి” శ్రీ సదానందయోగి గారు అరేబియా దేశం నుంచి భారతదేశానికి వచ్చి … తమ శిష్యుడికోసం అన్వేషిస్తూ చివరాఖరికి 1975 సంవత్సరంలో కర్నూలు చేరి 1981 వ సంవత్సరం లో పత్రీజీని తమ దగ్గరకు రప్పించుకున్నారు....

read more