"మనల్ని మనమే ఉద్ధరించుకోవాలి"   "జీవితంలో ఎవరైనా సరే పరిపక్వతను సాధించాలి" అనుకుంటే మాత్రం .. వారు వెంటనే బుద్ధుడి జీవితాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని జీవించడం మొదలుపెట్టాలి. అప్పుడే తమ తమ ఆత్మ ప్రగతిపథంలో అగ్రగామిగా వారు దూసుకెళ్తారు! దుఃఖ నివారణా మార్గాన్ని కనుగొనడానికి...

read more