Select Page

“ தியான ஜோதி ”

தியான ஜோதியின் மூலம் – ஆன்ம ஜோதி பிரகாசிக்கும்

ஆன்ம ஜோதியின் மூலம் – ஞான ஜோதி பிரகாசிக்கும்

ஞான ஜோதியின் மூலம் – தர்ம ஜோதி பிரகாசிக்கும்

தர்ம ஜோதியின் மூலம் – சுகர்ம ஜோதி பிரகாசிக்கும்

சுகர்ம ஜோதியின் மூலம் – ஆரோக்கிய, ஆனந்த ஜோதிகள் பிரகாசிக்கும்

சுகர்ம ஜோதியின் மூலம் தங்குதடையற்ற வளர்ச்சி ஜோதி பிரகாசிக்கும்

அனைத்திற்கும் மூலம் தியானம்

தியான ஜோதியை தினமும் ஏற்ற வேண்டும்

ஆனாபானசதி தியானத்தினால் தொடங்கிய தியான ஜோதி

விபாசனை’யில்…திவ்ய திருஷ்டியில் அகண்டமாய் ஜொலிக்கும்

அனைத்திற்கும் மூலம் தியானம்

வாழ்க்கையில் உல்லாசத்திற்கும், உற்சாகத்திற்கும் மூலம் தியானம்

சகல ஜீவராசிகளுடன் நட்பிற்கு மூலம் தியானம்.

அனைத்து மதங்களின் ஒருமைப்பாட்டிற்கு மூலம் தியானம்

கல்விக்கும், கலாச்சாரத்திற்கும் மூலம் தியானம்.

ஆகையால் ஏற்றி வைப்போம் தியான ஜோதியை

பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் தியான ஜோதி

ஒவ்வொரு வீட்டிலும் பிரகாசிக்க வேண்டும் தியான ஜோதி.

ஒவ்வொரு மனிதனிலும் பிரகாசிக்க வேண்டும் தியான ஜோதி.